Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Omdat niet iedereen direct weet of de uitgekozen groep voor hem of haar het juiste niveau is,
kan je bij ons de eerste 2 trainingen komen proberen.
Inderdaad, deze lessen zijn
gratis maar je bent toch verzekerd!
Vanaf les 3 moet het lidgeld betaald worden dat je hieronder kan vinden.

 

 Seizoen 2017-2018

Gunsttarief (**)

Tarief
Competitie
€ 100
€ 115
Recreatie
€ 70
€ 85
Damesturnen (*)
 
€ 60

De lidgelden zijn per sportjaar en worden betaald op

IBAN-rekeningnummr BE35 9545 8837 2137
BIC-code: CTBKBEBX

van Joledi met vermelding van "lidgeld 2017-2018", naam en afdeling.

(**) Gunsttarief is geldig voor leden die storten voor 15 september. Zij betalen € 15 minder. Dit geldt ook voor nieuwe leden die vóór de derde training betalen.
(*) Voor Damesturnen is het gunsttarief niet van toepassing.

TIP: De meeste ziekenfondsen betalen een deel van je lidgeld terug. Informeer jezelf hierover bij je ziekenfonds.