kal h3 kal d5 klas h3 klas d5

 

Van in den beginne ....

1968

Op 29 februari 1968 werd de feitelijke start gegeven voor de recreatieve gemengde volleybalafdeling in 't Centrum van de St.‑Lodewijkparochie in de Osylei van Dieseghem, een wijk in Mortsel-Noord in de omgeving van de Agfa-Gevaert fabrieken. De initiatiefnemers waren Ria Vaessen, Nelly Van der Heyden en Paula Palmers.

't Centrum fungeerde eveneens als bakermat voor Damesturnen dat ongeveer twee jaar tevoren werd opgericht door Paula Palmers, Lieve Speybrouck en Magda De Baets, met als eerste turnmonitrice Lieve Sacré, echtgenote van Dré Gastmans. Er werden twee disciplines beoefend, nl. Zweeds turnen en ritmisch turnen.

JOLEDI staat voor JOng LEnig DIeseghem en werd nog ingegeven door wijlen architect Speybrouck.

1971

In 1971 werd gestart met recreatievolleybal voor de jeugd o.l.v. Frank Schumacher. De trainingen werden later overgenomen door achtereenvolgens Eddy Van Marsenille, Wilfried Verbruggen, Erik Van de Peer, Luc Follaets. Aangezien er geen competitie gespeeld werd, trokken de meesten met hun basiskennis naar een competitieploeg.

1977

In 1977, door tussenkomst van de familie Rutten, kwam JOLEDI als feitelijke vereniging onder de hoede van de Kon. Kath. Turnkring Deugd en Volharding VZW, met een onderbestuur: Magda Blommaert, Frans Bruynseels, Magda De Baets en Paula Palmers.

1981

In 1981 werd voor het eerst deelgenomen aan de volleybalcompetitie van de Hovese Liga (gemengd), in 1982 werd gestart in de Antwerpse Vereniging voor Vriendenclubs (AVVV) met 1 heren- en 1 damesploeg (trainers Inge Rutten en Luc Follaets) en in 1983 in de Vlaamse Interprovinciale Volleybalbond (VIV) 2de gewest met 1 herenploeg (trainer Kris Van Loock en Mick Mets a.i.). In 1985 sloot de herenploeg van KBTS zich aan bij Joledi en speelde in de Vlaams Katholieke Sportfederatie (VKS) (trainer Jan Fabri).

1983

Door de grote uitbreiding van de VZW werd het absoluut noodzakelijk een reorganisatie door te voeren. De Katholieke Multisportvereniging Deugd en Volharding Mortsel VZW werd in het leven geroepen met vier onderverenigingen: Kon. Kath. Turnkring Deugd en Volharding, Kinemusikei, Joledi en Tecemo, elk met een eigen bestuur en waarvan 1 of 2 bestuursleden in de overkoepelende Raad van Bestuur zitting hadden. Deze organisatie werd door de Algemene Deelgenotenvergadering van 20 november 1983 aangenomen. In 1993 is daar nog de onderafdeling D&V-Ski bijgekomen dat einde 2001 werd stopgezet. In 2013 werd onderafdeling Bossaball in het leven geroepen. In 1990 werd het huidige logo voor de ganse vzw, waarin alle verenigingen voorkomen, gekozen.

De nieuwe vzw was ook de start voor een nieuwe Joledi-bestuursploeg met Piet Rutten als voorzitter. Vanaf deze periode kende Joledi Volleybal een explosieve groei, niet alleen wat betreft het aantal leden maar ook het aantal ploegen en activiteiten. En we mogen wel zeggen dat Piet en Paula Rutten-Palmers hiervan de grote stimulators geweest zijn en aldus zeer veel betekend hebben voor onze club. Na meer dan 20 jaar actief te zijn geweest in de vereniging, werd Piet in 1991 opgevolgd door Paul Broes, die de club vervolgens voor 5 jaar bestuurde. Wouter Van Laer nam het roer over in 1996 om het dan op zijn beurt, in 1998, door te geven aan Luc Follaets. In het sportjaar 2003-2004 nam Inge Rutten het roer over als 5de voorzitter en tevens de eerste voorzitster. In 2009 kwam Bart Verbraeken aan het roer die in 2016 de fakkel heeft doorgegeven aan de kleinzoon van Piet en Paula Rutten-Palmers, nl. Tim Follaets.

De vereniging kende ook een paar zwarte bladzijden toen stichtster Paula Palmers in 1995, veel te vroeg, van ons is heengegaan. Haar echtenoot Piet Rutten, eveneens groot bezieler van de vereniging, overleed een jaar later in 1996.

Joledi Damesturnen omvatte 2 groepen, die beide sinds het sportjaar 2002-2003 geleid werden door Ellen Peters die na het seizoen 2006-2007 de vlag doorgaf aan het lesgeversteam Aline Depauw en Gaia Tavernier. Vanaf 2013 was er nog 1 groep met Aline als lesgeefster. Zij werd vanaf sportjaar 2018-2019 opgevolgd door Jeroen Vande Casteele die ook lid is van Joledi Volleybal en voorzitter van Bossaball.
Daarvoor werd aan de groep lesgegeven door resp. Liliane Cuyt-Vets en Vera Heirman. Vervolgens ontfermde Jeanine Wilms-Willems zich bijna voor 20 jaar over beide groepen en besloot er een punt achter te zetten in het seizoen 2000-2001. Jacqueline Van Boeckel begeleidde de groep in het sportjaar 2001-2002.

Naast de competitie blijft ook Recreatie en Initiatie een belangrijke rol vervullen binnen Joledi Volleybal. Zo zijn er nog steeds de gemengde recreatie voor volwassenen evenals de jeugdinitiatie zowel voor jongens als meisjes en de in 1993 gestarte balgewenning voor de allerkleinsten vanaf 5 jaar. In het sportjaar 2003-2004 kregen de verschillend groepen van deze jeugdinitiatie een eigentijdse naamgeving nl. de balkapoenen, volleyrakkers en balravotters. In 2009 waren de meisjes van de groep Volleyrakkers gestart met competitie. Door hogere studies en geen bijkomende leden moest de ploeg noodgedwongen stoppen in 2016. Door het verminderen van het aantal leden is Joledi gestopt met de balgewenning en de jeugdinitiatie in 2014.

Enkele belangrijke mijlpalen in de recente geschiedenis van Joledi willen we u even terug in herinneringen brengen.

  • Reeds in 1984 werd een papierslag en een vlaaienslag georganiseerd en vanuit die tijd herinneren we ons ook nog enkele volleybal-weekends met dropping en BBQ.
  • Sedert 1984 hebben we het intraclubtornooi tussen Kerstmis en Nieuwjaar, dat eerst doorging in de Minisporthal en de turnzaal van het GTI en nadien in sporthal Den Drab. Dit volleybalfestijn wordt afgesloten met een spaghettifeestje.
  • Begin mei 1985 op een zondag ging ons eerste Dieseghemtornooi door.
  • Sinds 1992 werd dit tornooi voorafgegaan door een netbaltornooi op zaterdag voor ploegen van lagere scholen uit de omgeving. Wegens gebrek aan belangstelling werd het laatste tornooi in 2005 georganiseerd.
  • In 1990 richtte Paul Broes het eerste jaarlijkse sportkamp in “Het Verloren Bos” te Lokeren in tijdens de herfstvakantie. Vanaf 1998 ging dit gebeuren door in "De Hoge Rielen" te Kasterlee. In 2002 trokken we onze "tenten" op in Eeklo om in 2003 terug te keren naar de bakermat in Lokeren. In 2005 trokken we voor een (voorlopig ?) laatste maal naar Balen.
  • In 1998 nam toenmalig secretaris Dirk Taeymans het initiatief om een quiz te organizeren dat uitgegroeide tot een jaarlijks wederkerend evement voor een periode van 7 jaar. Tussendoor werden steeds activiteiten georganiseerd om de goede sfeer erin te houden zoals een wandeling, een fuif, een schaatsmiddag, een dagje raften, ...
  • In 2014 namen Tim Follaets en Philippe Van Hecke het initiatief om terug een Joledi-weekend met dropping en aansluitend een wandeling en BBQ te organiseren.

Uit dit kort historisch overzicht onthouden we vooral dat Joledi een club is waar de sport belangrijk is, waar winnen een doel is maar geen doel dat alle middelen heiligt en waar vrienden, vriendschap en fair-play het allerbelangrijkst zijn.


In april 1995 werd het boek “75 jaar D&V” uitgegeven waar alle gedetailleerde wetenswaardigheden in vermeld staan. Er zijn nog steeds een aantal exemplaren te koop voor diegenen die nieuwsgierig zijn naar de historiek van het reilen en zeilen in de club door de jaren heen.

Deze website gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.